Bilder av Luce de Lunas I kull

Valper født 30.07.15. Kullet er etter Gläfsebos Rakel og Saltisgårdens Art Deco. Det er 6 valper 4 gutter og 2 jenter.Tekst under alle bilder med kjønn, farge og navn.  For spørsmål om valpene, ta kontakt med Ann-Karin Lystad Tlf: 99 35 63 50 eller mail: annlyst@online.no 

 

Puppies born 30.07.15. Litter after Gläfsebos Rakel and Saltisgårdens Art Deco. There are 6 puppies 4 boys and 2 girls.Text under all pictures with gender, color and name. For questions about the puppies, please contact Ann-Karin Lystad Tel: 99 35 63 50 or mail: annlyst@online.no